11 ve 12. Sınıfları İçin YKS bilgilendirme semineri

11 ve 12. Sınıfları İçin YKS bilgilendirme semineri
2019 YKS bilgilendirme semineri Okul Müdürümüz Sayın Tuğrul AKAR’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Müdürümüz üniversite sınavı hakkında öğrencilerimize genel bilgileri vermiştir.
Okulumuzun kültür dersi öğretmenlerinin kendi branşlarında hazırlamış oldukları sunumlarını öğrencilerle paylaşarak alan bazında bilgilendirmeleri yapmışlardır. YKS( TYT-AYT) ‘de matematik-türkçe-fizik-kimya-biyoloji-tarih gibi kültür derslerinden hangi bölümlerden kaçar soru çıktığı nasıl çalışılması gerektiği öğrencilere özellikle vurgulanmıştır. İhtisas eğitim kurumları öğrencileri için verimli bir seminer gerçekleştirilmiştir.