Amacımız


İhtisas Sağlık Koleji Olarak Amacımız

Rehberlik Servisimiz, Öğrencilerimizin özünde var olan özellikleri harekete geçirmek suretiyle “eğitsel, mesleki, gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri” çerçevesinde çalışmalarını yürütür.

Bu kapsamda; “Bireyi tanımak, kendisinin farkında olmasını sağlamak, problemlerini çözmesi konusunda danışmanlık yapmak, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmek, gerçekçi kararlar almasını sağlamak, ilgi ve yeteneklerinin farkında olmasını sağlayarak, geliştirmesine yardımcı olmak, çevresi ile sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurması ve böylece kendini gerçekleştirmesine zemin hazırlamak.” Amaçlarını gerçekleştirir.