Öğrencilere Yönelik Seminerlerimiz


A)Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız

Önleyici rehberlik

Genel olarak önleyici rehberlik hizmetleri, gelecekte istenmeyen olay ve durumların önlemek için şimdiden bazı önlemler almak ya da seçenek olarak gelecekte istenen olay ve durumları arttırmak için bazı etkinliklerde bulunmak biçiminde tanımlanabilmektedir.

Önleyici hizmetler en büyük etkiyi çocuklar ve gençler üzerinde yapmaktadır. O nedenle bu tür etkinliklerin olabildiğince erken yaşlarda başlaması etkililiğini de arttırıcı olabilmektedir. Bu etkinliklerin yerine getirilmesi için tüm sağlıkla ilgili kuruluşlar, aileler, toplumun diğer kaynakları kullanılabilir. Öte yandan okullar çocuk ve gençlerle anlamlı ve devamlı ilişki içinde oldukları zorunlu kuruluşlardır ve sağlığın artırılması için en mantıklı yerlerdir.

O nedenle okul temelli önleme çalışmalarının yapılması daha anlamlı ve etkili görünmektedir. Ayrıca ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin özellikle okullarda yaygın olması da bu etkinlikleri daha anlamlı hale getirmektedir.Ayrıca, önleyici rehberlik kapsamında öğrencilerimize yönelik“Ergenlik Dönemi” bilgilendirici eğitimler verilmektedir.

Eğitsel Rehberlik

Eğitsel sorunlarla ilgili olarak eğitim sisteminde bireye bireylere götürülen yardım etkinlikleridir. Eğitim rehberlikte ele alınan sorunların içine öğretin metotları, ders programları ve konularla ilgili beceriler girmemektedir. Eğitsel rehberlik bireyin kendine özgü yetenek, ilgi, başarı ve güdülenmesi çerçevesinde eğitsel işlemlere uyum gelişimine uyan programlara girmesini İhtisas Koleji olarak hedef alıyoruz. Bu tip uyumlar sürecindebirçok problemle karşılaşıyoruz. Karşılaşılan problemleri:Başarısızlık Nedenleri Anketleri, Verimli Ders Çalışma Teknikleri,Sınav Kaygısı konulu seminerlerimizle öğrencilerimizi bilgilendireceğiz.

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık kapsamında yapılan çalışmaların temelinde öğrencilere farkındalık kazandırmak vardır. Bu temel doğrultusunda kendini ve başkalarını anlama, kişisel ve sosyal becerileri oluşturma ve geliştirme, duygusal ve sosyal problemlerin çözümünde etkili çözüm yolları bulma konularında yönlendirmelerde bulunulmaktadır.

 Öğrencilerimize ihtiyaç dahilinde;

  • ·Öğrenci Tanıma Formu
  • ·Otobiyografi
  • ·Öğrenci Gözlem Formu

envanterleri uygulanmaktadır.