Öğretmenlere Yönelik Seminerler


Öğretmenlerin öğrenci ile iletişimlerine ve öğretme-öğrenme faaliyetlerinin daha etkili gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla seminerler planlanır ve uygulanır.