Hemşirelik


Hemşire Yardımcılığı Nedir? 

Hemşire yardımcısı, çalıştığı hastane ya da herhangi bir sağlık kuruluşunda sağlık faaliyetlerinin devamı için hemşire nezaretinde görev alan yardımcı personeldir.

Hemşire yardımcılığı, muayene için ihtiyaç duyulan kontrollerin yapılması, hastanın günlük temel ihtiyaçlarının karşılanması, hasta ile ilgili gerekli bilgilerin doktor ve hemşireler ile paylaşılması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi görevlerini kapsar.

Hemşire yardımcılığı programında; toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakım hizmetlerinin uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ile sağlık eğitimi konularında eğitim verilmektedir. Öğrencilerine 9. sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir.

 

Görev ve Sorumlulukları

  • Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
  • Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
  • Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
  • Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
  • Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferini sağlar.
  • Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
  • Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

 

Eğitim Süresi ve İçeriği

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.


 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sağlık Meslek Liselerini bitiren mezunlar Hemşire Yardımcısı olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı gerekçesiyle kendilerine birçok hastane ve sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

 

Mesleki ve Akademik Olanaklar

Hemşire Yardımcılığı bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin ön lisans programlarına YKS’de 150 puan barajını aştıkları takdirde yerleşebilirler. Ayrıca 170 puan barajını geçerek üniversitedeki lisans (4 yıllık) programlarına yerleşebilirler.

Üniversitelerin Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağı ile üniversite sınava giren diğer öğrencilere göre daha avantajlıdırlar.