İtfaiyecilik Bölümü


ÇALIŞMA ALANLARI

-Cumhurbaşkanlığı İlgili Birimleri
-Alışveriş Merkezleri
-Fabrikalar
-Yerel Yönetimlerin İtfaiye Birimleri
-Sivil Savunma Birimleri
-Havaalanı İtfaiye Birimleri
-Orman Genel Müdürlüğü
-Rafineri ve Kimyasal Tesisler
-Organize Sanayi Bölgeleri
-Yangın Güvenliği Ekipmanları Satış Firmaları
-Özel Sektöre Bağlı İtfaiye Birimleri

 

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI

Kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlarla her türlü yapı, bina, tesis
ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi
bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini
sağlayan, doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler öncesinde
 ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini üstlenebilme
 yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

GÖREVLERİ NELERDİR?

Yangınlara karşı önlem alınmasını sağlar.
-Yangına yol açabilecek nedenlerin araştırılması faaliyetlerinde bulunur.
-Yangın sırasında canlıların veya eşyaların yangın yerinden dışarıya çıkarılmasını sağlar.
-Yangın yerinden kurtarılan kişilere gerekirse ilkyardım müdahalesinde bulunur.
-Ağır yaralı kişilerin, kişiye zarar verilmeyecek şekilde taşınmasını sağlar.
-Sel, deprem, fırtına gibi doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama ve kurtarma çalışmalarında bulunur.
-Yaklaşılması veya girilmesi için özel teçhizat gereken yerlerde mahsur kalan canlıların kurtarılmasını sağlar.
-İtfaiye erleri arasındaki koordinasyonu sağlar.