Vizyon


Ülkesine, milletine, bayrağına, milli değerlerine, ailesine bağlı, görev bilincinde; din, dil, ırk, renk ve etnik yapıyı sorgulamadan sağlık personeli eğitmek. Sağlık alanında sağduyulu sağlık personeli yetiştiren ve mezunları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve kabul gören bir eğitim kurumu olmaktır. Eğitimde fark yaratmak ve kendini mesleğine adamış eğitim uzmanlarının elinde toplum kurallarına, insan haklarına saygılı ve sağlık sektörünün gelişimine katkıda bulunacak yeni bir nesil yetişmesini hedeflemek. Sağlık Meslek Liseleri özel amaçları doğrultusunda, üstün iş ahlakı ve sorumluluğunu benimsemiş Avrupa standartlarında bir eğitim kurumu olmak.